Projeleriniz hakkında bilgi ister misiniz?


kartuş filtreler

İlk giriş ünitesinden filtre içerisine giren katı maddeleri polipropilen kartuş elek..

basket filtreler

Suda askıda bulunan tahta, talaş vb katı maddeler ilk giriş ünitesinden..

tambur filtreler

Kendi kendini temizleyebilen mekanik filtrelerdir. Filtre edilecek sıvı, tamburun yan..

otomatik filtreler

Giriş borusunda filtreye ilk giren suyu kaba elek filtre karşılar. Burada kaba..

PP drum filtreler

Filtre edilecek sıvı, tamburun yan tarafından girip, filtre ızgarasından geçerek filtre..

seperator filtreler

Kirli su, boru bağlantısı vasıtasıyla teğetsel olarak siklon separator filtrenin..

soğutma kuleleri

Siklon separator filtre, basket filtre, santrifüj pompa ve elektrik aktüatörlü vana..

torba filtreler

Eleğin yüzeyine çarpan suyun üzerindeki katı maddeleri mikron derecesindeki elek..

Dünya genelinde farklı noktalarda Adriyatik Filtre tercih ediliyor. Ürünlerimiz filtrelemeye devam ediyor.


0
Tamamlanan proje
0
Farklı ülke
0
milyon m3/yıl