TEKNİK MAKALELER

ATIK SU ARITIMI

Pissu Arıtma, gün geçtikçe hızlı bir şekilde kirlenmekte olan temel yaşam kaynağı suyun ıslah edilmesi işidir.

Bu arıtım işlemi kimyasal, fiziksel veya biyolojik yollarla yapılabilmektedir:

• Kimyasal arıtım, atıksu çökeltme havuzundan geçtikten sonra karıştırma ünitesinde çeşitli kimyasallar eklenerek, bu kimyasalların suyun içindeki kirleticiler ile reaksiyona girerek çökelmesi ile oluşur.

• Biyolojik arıtma, evsel veya endüstriyel atıksuların çeşitli bakteriler yardımı ile biyolojik olarak parçalanması ile gerçekleşir.

• Fiziksel arıtma, hiçbir kimyasal veya bakteri kullanmadan mekanik işlemlerle fiziksel olarak atıksuyun içindeki yağ ve kaba atıkların ızgara, yağ sıyırıcı paletler ve benzeri düzenekler ile uzaklaştırılmasıdır. Ana atıksu arıtma prosesleri şunlardır; ızgara (ince veya kaba), ön çökeltim havuzu, kimyasal veya biyolojik arıtma üniteleri, son çökeltim havuzu ve dezenfeksiyon ünitesi.

Atıksu arıtma proseslerinin veya proses kombinasyonlarının seçimi aşağıdaki kriterlere bağlıdır:

Atıksu karakteri: Bu, kirleticinin askıda, koloidal veya çözünmüş, biyolojik parçalanabilen gibi hangi formda olduğunu ve toksisitesini kapsamalıdır.

Çıkış suyu kalitesi: Çıkış suyunun zehirlilik (bioassay) deney sonuçları gibi ileriye yönelik istenebilecek deşarj kısıtlamalarına da planlamada yer verilmelidir.

Herhangi atıksu arıtma problemi için mevcut yer ve maliyet: İstenen arıtma verimine çoğu zaman bir veya daha fazla arıtım kombinasyonu ile ulaşılabilir. Ancak bu seçeneklerden yalnızca bir tanesi en ekonomiktir. Bu nedenle proses tasarımına geçemeden önce detaylı bir fizibilite analizi yapılmalıdır.
Paket Atıksu Arıtma sistemi Kanalizasyon sistemi bulunmayan veya kanalizasyon sistemi olup ta atık su arıtma tesisi istenen tesislerde atıksu arıtma tesisi ihtiyacını en ekonomik ve en kaliteli şekliyle çözen atıksu arıtma sistemidir.

Arıtma tesisi kurarken arıt prosesi ,işletim maliyetleri arıtma tesisinin ekipman ve imalat kalitesi arıtma tesisi için belirleyici parametrelerdir. ARITMA paket arıtma tesisleri foseptik kullanan ve vidanjörle çekim yapılan tesislerde kısa zamanda kendini amorti eder. Paket Atık su Arıtma ünitesi foseptik kullanımından daha sağlıklı çözüm sunar.

Paket atıksu arıtma sisteminden çıkan arıtılmış su bahçe sulama sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Paket atıksu arıtma sisteminde elektrik tüketimi kesikli arıtma prosesi sayesinde minimuma indirilmiştir.

• Çevre Danışmanlık ve Çevre kirliliği [1]
• Su Arıtma FİRMALARI [2]
• Su Kirliliği-Deşarj İzin Belgesi Süreci-Endüstri Tesisleri Atıksu Limit Değerleri-Atıksu Bağlantı İzni Süreci-Deşarj İzni Müracaatı için Gerekli Belgeler [3]
• Çevre Bilgi Portalı [4] Atık su arıtımı 2

 Kaynaklar
[1] http:/ / www. cevredanismanlik. net
[2] http:/ / www. cevrefirmalari. com
[3] http:/ / www. ulusalcevre. com/ su-kirlili-i-1/
[4] http:/ / www. cevreonline. com
Madde Kaynakları ve Emeği Geçenler 3
Madde Kaynakları ve Emeği Geçenler
Atık su arıtımı Kaynak: http://tr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=9700561 Katkıda bulunanlar: Darkmetal, Dsmurat, Dünya vatandaşı, Eldarion, EmreDuran, Euphemia, Honacan, Kibele,
Kutu su, Levent, Mskyrider, Nosferatü, Pinar, Rapsar, Sabahko, Selftoself, Serkan026, Tarih, Tema, Tembelejderha, Thecool, Vikiçizer, Vuslat 83, Yzaydn, 67 anonim değişiklikler
Resim Kaynakları, Lisanslar ve Emeği Geçenler
Dosya:Trickling filter bed 2 w.JPG
Kaynak: http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Trickling_filter_bed_2_w.JPG Lisans: Public Domain Katkıda bulunanlar: Velela
Lisans
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
http:/ / creativecommons. org/ licenses/ by-sa/ 3. 0/